1.11.06

naks!

In her September 02, 06 blog entry, onced again shen aka --isabella gabriel vizon, my dear nocturnal friend, exhibited her prowess on combining words to form flattery!

Commenting on a poem by Maria Jose Ybbieta, she wrote
"...kung ihahalintulad ko ang mga tula mo sa paglubog ng mapulang araw, iisipin kong isa ka ngang imortal..."

Thanx!

No comments: